Υπηρεσίες

 

Laundry - Πλυντήριο

 

Βρίσκεται σε ξεχωριστό χώρο εντός του συγκροτήματος και αποτελείται από 2 πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήριο , σιδερωτήριο,  κουζίνα ,  wc , χώρο αναμονής με καθιστικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους ενοίκους.

Εντός του χώρου του laundry,  υπάρχουν ντουλάπια με κλειδί προς αποθήκευση απορρυπαντικών κ.λ.π. 

 

 

Θέσεις Στάθμευσης 

 

Για κάθε διαμέρισμα, αντιστοιχεί μία θέση στάθμευσης, στον εξωτερικό χώρο του συγκροτήματος,  ο οποίος παρέμεινε ανοιχτός για αυτό το σκοπό. 

 

 

Αποθήκες 

 

Για κάθε διαμέρισμα, αντιστοιχεί μία αποθήκη, στον υπόγειο χώρο του συγκροτήματος.

Οι αποθήκες αποτελούν παρακολούθημα κάθε διαμερίσματος και παρέχονται μόνο σε περίπτωση εξάμηνης ή ετήσιας ενοικίασης. 

 

 

Ενοικίαση Διαμερισμάτων

 

Το Pebbles διατίθεται προς ενοικίαση από μήνα έως έτος.

Το κάθε διαμέρισμα έχει δική του παροχή ηλεκτρικού και ύδρευσης.

 

Σε όλους τους τύπους μίσθωσης, οι δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού, νερού και κοινοχρήστων βαρύνουν τον ενοικιαστή. 

 

Στην ετήσια ενοικίαση θα προκαταβάλλεται εγγύηση δύο μισθωμάτων. 

 

 

Όροι Χρήσης

 

Το μίσθιο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τον ενοικιαστή και τα άτομα που δήλωσε αρχικώς ότι θα διαμένουν.

Απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε μετατροπή της χρήσης του μισθίου, καθώς και η ολική ή μερική υπεκμίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε άλλο πρόσωπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς την ρητή και έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.

Απαγορεύονται τα κατοικίδια. 

Ο ενοικιαστής αφού ελέγξει το μίσθιο και δηλώσει ότι είναι απολύτως κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζει, αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο και ευθύνη για την κακή χρήση του. 

Απαγορεύεται η τοποθέτηση και χρήση μηχανημάτων που προκαλούν θόρυβο και ενόχληση στους περιοίκους.

Ο ενοικιαστής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου και του περιεχομένου αυτής  καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και να το αποδώσει στον ιδιοκτήτη κατά την λήξη της μισθώσεως σε εξίσου καλή κατάσταση με αυτήν που το παρέλαβε, ευθυνόμενος για φθορές ή βλάβες που τυχόν θα επέλθουν στο μίσθιο.

 Ο ενοικιαστής υποχρεούται να ειδοποιεί αμελλητί τον ιδιοκτήτη για οποιαδήποτε ζημία προξενείτε στο μίσθιο έστω και αν δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα ή για ζημίες που προέρχονται από κοινόχρηστους χώρους ή όμορα διαμερίσματα (από ή προς το μίσθιο).

Κατά τη λήξη της μίσθωσης, ο ενοικιαστής υποχρεούται να αποδώσει, χωρίς άλλη ειδοποίηση, το μίσθιο  στον ιδιοκτήτη, στην ίδια καλή κατάσταση που το παρέλαβε ευθυνόμενος για την αποκατάσταση κάθε ζημίας.

 

 

Τιμοκατάλογος

 

Η τιμή είναι κατόπιν συνεννόησης και εξαρτάται από την περίοδο και τη διάρκεια της μίσθωσης, 

 

 

Πολιτική Κρατήσεων 

 

Για κρατήσεις απαραίτητη προυπόθεση είναι η προκαταβολή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 

 

 

Πολιτική Ακύρωσης
Εάν γίνει ακύρωση της κράτησης: 

31 ή περισσότερες ημέρες πριν την έναρξη μίσθωσης, επιστρέφεται η προκαταβολή 

30 ή λιγότερες ημέρες πριν την έναρξη μίσθωσης, χρεώνεται το ……..% της συνολικής αξίας της διαμονής.

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ